Klapa przeciwpożarowa prostokątna FD40

Klapa przeciwpożarowa prostokątna FD40

Klapy przeciwpożarowe FD40 służą  do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające. Sprawdzą się w przegrodach z betonu lub kartongipsu. Ponadto, możemy je montować pionowo (na ścianie) lub poziomo (na suficie). Służą one do oddzielania strefy objętej pożarem od reszty budynku.

Zastosowanie i sposób działania

Ten rodzaj klapy przeciwpożarowej, tj. klapa prostokątna, służy do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane, jak również montowane poza przegrodami. Zadaniem urządzenia, w czasie pożaru, jest zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej. Jednocześnie, podczas normalnej pracy przegroda znajduje się w pozycji otwartej. Z kolei, w czasie pożaru zmienia pozycję na zamkniętą.

Ponadto, klapy FD40 przeznaczone są do zabudowy w instalacjach systemu wentylacji oddymiającej jako klapy nawiewne, które powodują wypieranie dymu w stronę klap wywiewnych oraz zapewniają dopływ świeżego powietrza do celów oddymiania. W razie wybuchu pożaru, przegroda klapy przechodzi do pozycji otwartej umożliwiając nawiew powietrza.

Montaż

Urządzenie możemy ustawić w dowolnej pozycji w kanale wentylacyjnym. Funkcjonowanie klapy nie zależy od kierunku przepływu powietrza. Klapa przeciwpożarowa może być również stosowana w pomieszczeniach, w których powietrze jest zanieczyszczone.

Materiały i budowa

Produkt przeznaczony do instalacji w przegrodach między strefami pożarowymi.

Klapa przeciwpożarowa składa się z obudowy, przegrody i mechanizmu wyzwalającego.

Obudowa urządzenia wykonana jest z wysokiej jakości blachy stalowej, przegroda ze specjalnego materiału izolacyjnego, a oś przegrody i mechanizm zwalniający wykonane są ze stali nierdzewnej. Ponadto, łożyska mosiężne i uszczelki wykonane są z poliuretanu i elastomeru.

Wymiary i dane techniczne:

  • Minimalny wymiar B(W) x H [mm] 200×200
  • Maksymalny wymiar B(W) x H [mm] 1500×800
  • Wszystkie kombinacje wymiarów są możliwe, w krokach co 50 mm
  • Klasyfikacja ogniowa (wg EN 13501-3)
  • Odporność ogniowa klapy przeciwpożarowej zależy od klasyfikacji ścian lub sufitów.
  • Dopuszcza się zainstalowanie produktu do ścian lub sufitów, jak podano w dokumentacji w tabeli 1 lub o większej odporności ogniowej.

Klapy powinniśmy instalować zgodnie z instrukcją montażu, którą można znaleźć w karcie katalogowej.

Pliki do pobrania

pdf Karta katalogowa klap p.poż. prostokątnych FD40

 

Tagi:

O Nas

AirIDEA Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem chorwackiej spółki Klimaoprema d.d. - wiodącego producenta urządzeń do systemów klimatyzacji, wentylacji i pomieszczeń czystych.

Regulamin Sprzedaży

Gdzie jesteśmy

AirIDEA POLSKA SP. Z O.O.
Warszawska 44
06-100 Pułtusk

Kontakty handlowe

tel. 500 391 600
tel. 23 692 07 47
Email: biuro@airidea.pl

Serwis

tel. 602 748 538
Email: serwis@airidea.pl